برخی فعالیت‌های مجتمع پژوهشی ایران مرکزی

تولیدات علمی
o    طراحی، ساخت و راه‌اندازی یک دستگاه شتابدهنده الکترون با انرژی ۱۰ مگا الکترون ولت و توان ۱۰۰ کیلووات؛
o    کسب فناوری تولید و فرآوری محصولات قابل انقباض حرارتی با استفاده از پرتو الکترونی و ساخت و راه‌اندازی خط تولید نیمه صنعتی؛
o    کسب فناوری تولید سوپرجاذب‌های کشاورزی با استفاده از پرتو الکترونی و ساخت و راه‌اندازی پایلوت تولید نیمه صنعتی؛
o    کسب فناوری تولید هيدروژل‌های پوشش‌دهنده زخم جهت مصارف پزشكي و راه‌اندازی خط تولید نیمه‌صنعتی؛
o    کسب فناوری تصفية فاضلاب با استفاده از پرتو الكتروني و ساخت و راه‌اندازی پايلوت آزمایشگاهی؛
o    ساخت كالريمتر پلي‌استايرن و دزيمترهاي مورد نياز.
پروژه‌های در حال انجام
o    دستیابی به دانش فنی تولید سوپرجاذب‌های کشاورزی با استفاده از پرتو الکترونی؛
o    بررسی اثر پرتو الکترون بر روی سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی؛
o    تولید غلاف‌های قابل انقباض حرارتی نیمه‌هادی با استفاده از پرتو الکترونی؛
o    طراحی و راه‌اندازی پایلوت تولید نیمه صنعتی سوپرجاذب‌های پلیمری توسط پرتو الکترون.
پروژه‌های انجام شده:
o    طراحی، ساخت و راه اندازی یک دستگاه شتابدهنده الکترون با انرژی ۱۰ مگا الکترون ولت و توان ۱۰۰ کیلووات؛
o    توليد نيمه صنعتي هيدروژلهاي پوشش دهنده زخم‌های ناشی از سوختگی؛
o    تصفيه پساب كارخانه نساجي در مقياس نيمه صنعتي با روش تركيبي پرتودهي الكتروني، شيميايي و بيولوژيكي؛
o    طراحی و ساخت واحد نیمه صنعتی بازیافت لاستیک بیوتیلِ مستعمل به روش پرتودهی با الکترون؛