ساخت شيشه‌هاي رنگي و توليدسنگهاي زينتي

شيشه‌ها بسته به نوع سيليس آنها در اثر پرتودهی، رنگ‌هاي مختلفي به خود مي‌گيرند. همچنین نشان داده شده است که پرتودهی سنگ‌های مختلف مانند کوارتز، توپاز، کنزیت، اپال، عقیق و … موجب تغییر رنگ آن‌ها می‌شود. از این فرآیند مي‌توان در توليد شيشه‌هاي رفلکسي و سنگهاي زينتي استفاده نمود.

im8