معرفی آزمایشگاه‌ها

۱- آزمايشگاه ميكروبيولوژي

آزمايشگاه‌ میکروبیولوژی مجتمع پژوهشی ایران مرکزی (یزد) با پرسنــل و تجهیزات تخصص در جهت اهداف مجتمع فعالیت دارد. از مهم‌ترین وظیفه این آزمایشگاه، انجام آنالیزهای روتین قبل و بعد از پرتودهی محصولات پزشکی یکبـــار مصرف و مواد غذایـــــی، آرایشی- بهداشتی و همچنین انجام تحقیقات مرتبط با پرتودهی در زمیــنه‌های علم میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی و صنایع غذایی است.
تجهیزات موجود در آزمایشگاه میکروبیولوژی
انکوباتور، انكوباتور يخچال‌دار، فور (آون)، حمام آب (بن‌ماری)، ترازوی آزمایشگاهی، آب مقطرگيري، شيكر، ميني شيكر، شيكر پليت، هات پليت- استيرر، لامینار ایرفلو (اتاقك ايمني)، ميكروسكوپ نوری، كلني كانتر، اتوكلاو
خدمات قابل ارائه توسط آزمایشگاه میکروبیولوژی
o    تعيين میزان آلودگی ميكروبي مواد مختلف از جمله وسایل يكبار مصرف پزشكي، انواع مواد غذایی، بهداشتی-آرایشی و …
o    تعيين میزان دز بهینه برای استريليزاسيون محصولات يكبار مصرف پزشكي
o    تعيين میزان دز بهینه برای کاهش بار میکربی مواد غذایی، بهدشتی و آرایشی تا سطح مطلوب
o    جداسازی و تشخیص انواع باکتری‌ها
o    تشخیص و برآورد آلودگی آب
o    انجام انواع آزمون‌های خواص ضد میکروبی
o    انجام تست سترونی محصولات

۲- آزمايشگاه‌ شیمی و پليمر
از آنجا كه پرتودهي با الكترون بطور قابل ملاحظه‌اي خواص حرارتي، فيزيكي و شيميايي مواد پليمري را بوسيله اصلاح ساختمان مولكولي آنها (پيوند عرضي) بهبود بخشيده و در بالا بردن كيفيت برخي محصولات، كه در آن‌ها روش‌هاي حرارتي و يا شيميايي، غير ممكن و يا مقرون به صرفه نيستند، نقش مهمي دارد، اين بخش با تجهيزات پيشرفته و كادر علمي مجرب اقدام به بررسي و اندازه‌گيري پارامترهاي مختلف محصولات و مواد پليمري قبل و بعد از پرتودهي در راستاي اهداف مورد نظر مي‌نمايد.
خدمات قابل ارائه و فعاليت‌هاي آزمايشگاه شیمی و پلیمر:

•    آميزه سازي و شكل دهي
به منظور آميزه سازي مناسب و شكل دهي مواد پليمري جهت انجام آزمون‌هاي مختلف اين فرآيند انجام مي‌گيرد. از آنجا كه مواد پليمري به تنهايي كاربرد چنداني ندارند، لازم است قبل از استفاده به منظور نیل به خواص مطلوب با مواد ديگري نظير مواد پليمري ديگر يا افزودني‌هاي مختلف طي فرآيند آميزه ‌سازي تركيب شده و سپس با به كارگيري فرآيند شكل دهي نمونه‌هاي مناسب جهت آزمون‌هاي مختلف تهيه شود.
•    تعيين دز بهينه جهت مواد اوليه و محصولات پليمري و ارتقاء خواص
اين فرآيند به منظور مشخص نمودن دز بهينه براي مواد اوليه و محصولات پليمري و تعيين دز بهينه جهت ارتقاء خواص مواد انجام مي‌شود.
•    آناليز مواد و نمونه‌هاي پليمري مجهول
اين فرآيند به منظور شناسايي مواد، تشخيص گروه‌هاي عاملي، تعيين نوع مواد افزودني و بررسي رفتار حرارتي مي‌باشد.
•    تعيين خواص و بررسي اثرات محيطي  بر مواد پلیمری
الف- خواص الكتريكي: در اين فرآيند مقاومت اهمي و همچنين ولتاژ شكست نمونه هاي پليمري اندازه گيري مي شود.
ب- خواص مكانيكي: مقاومت كششي- استحكام- سختي و مقاومت در برابر ضربه نمونه هاي پليمري مورد بررسي و اندازه گيري قرار مي گيرد.
ج- حرارتي : رفتار نمونه هاي پليمري تحت دما بررسي مي گردد نقاط نرم شدگي Tg ذوب Tm و  تخريب Td در صورت وجود تعيين مي شوند.
د- خواص فيزيكي: دانسيته يا ساختار ميكروسکوپي نمونه هاي پليمري بررسي و مشخص مي شود.
ه- خواص شيميايي: ميزان درصد ژل نمونه هاي شبکه اي شده و مقاومت در برابر شعله نمونه هاي پليمري اندازه گيري مي‌شود.
و- اثرات محيطي : در اين فرآيند اثرات عوامل محيطي اعم از حرارت، ‌پرتوهاي ناشي از نور خورشيد‌، رطوبت و محيط هاي مهاجم بر خواص مواد پليمري بررسي مي‌گردد.

خدمات آزمایشگاه‌های شیمی و پلیمر

رديف نام آزمون رديف نام آزمون
۱ تهیه طیف FTIR  با شناسایی ۲۶ High Speed Mixer
۲ تهیه طیف ATR با شناسایی ۲۷ میکسر مکانیکی
۳ تهیه طیف ATR بدون شناسایی ۲۸ غلتك (Two Roll Mill)
۴ UV-Visible (Double Beam) ۲۹ Wire Coating
۵ آزمون ضربه (Impact) ۳۰ Film Blowing
۶ آزمون کشش در دمای محیط و  خارج از محیط ۳۱ آسياب
۷ DSC ۳۲ آزمون تعیین مقاومت سطحی/ حجمی عایق‌ها
۸ OIT ۳۳ Dielectric Strength & Breakdown Voltage
۹ Density ۳۴ MFI
۱۰ آزمون تعیین درصد ژل ۳۵ آون خلأ
۱۱ آزمون تورم ۳۶ آون معمولي
۱۲ آزمون دوده ۳۷۸ آزمون COD
۱۳ Enviromental Stress Crack Resistance

در دمای ۵۰ و ۱۰۰ درجه سانتیگراد

۳۸ سانتریفوژ
۱۴ آزمون تعیین شاخص حدی اکسیژن (LOI) ۳۹ هیتر استیرر
۱۵ Hot- Set ۴۰ شیکر
۱۶ آزمون دمای شکنندگی پلیمرها                   Brittleness Temperature Point ۴۱ حمام اولتراسونیک
۱۷ سختي‌ ۴۲ آزمون کدورت
۱۸ رئومتر پخت ۴۳ آزمون pH
۱۹ مونی ویسکوزیته ۴۴  آزمون هدایت
۲۰ آزمون جهندگی ۴۵ تقطیر چرخان روتاری با پمپ خلا
۲۱ سايش ۴۶ آزمون استخراج توسط حلال
۲۲ قالبگیری فشاری (پرس هيدروليك) ۴۷ Shrinkability
۲۳ اكسترودر تك مارپيچ Brabender ۴۸ آزمون مانایی فشار
۲۴ اكسترودر دو مارپيچ Brabender ۴۹ Weatherometer
۲۵ ميكسر Brabender