خدمات و وظایف کلی

•    بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی در زمینه‌های مرتبط و انجام فعالیت‌های پژوهشی هدفمند و کاربردی در جهت تحقق اهداف علمی و پژوهشی کشور در حوزه تخصصی مجتمع
•    فراهم آوردن امکانات متناسب با فعالیت‌های پژوهشی مرتبط
•    مشارکت مؤثر در پیشرفت علمی کشور (تولید دانش فنی، ثبت اختراع، نشر مقالات علمی و پژوهشی، مشارکت در برگزاری و شرکت در رویدادهای علمی، نمایشگاه‌های فنآورانه و دوره‌های آموزشی و …)
•    انجام فعالیت‌های پژوهشی هدفمند مشترک با سازمان‌ها و نهادهای پژوهشی، صنعتی و اجرایی
•    ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی به مراکز پژوهشی و صنعتی
•    ارائه خدمات پرتودهی

اهداف کلان
•    توسعه پژوهش‌های علمی و فناورانه در جهت دستیابی به توان تخصص کافی و تولید دانش فنی در زمینه‌های تخصصی مجتمع و مشارکت در تولید جهانی علم
•    ایجاد زمینه مناسب برای بهره‌مندی از مزایای پرتو الکترون و ایکس در جهت ارتقای کیفیت زندگی مردم و رفع نیازها و مشکلات بخش‌های آموزشی، پژوهشی و تولیدی و صنعتی