پیوندها

•    پرتودهي كالا
الف: استريليزاسيون كالاهاي پزشكي شامل گاز استريل، گاز وازلينه، لوازم يكبار مصرف آزمايشگاهي و …
ب: پرتودهي مواد غذايي: پاستوريزاسيون سرد و کاهش بار میکروبی انواع پودر گياهان دارويي، ادويه‌جات، سبزيجات و …
ج: پرتودهي مواد پليمري: لوله، كابل و سيم، اتصالات و …
د: پرتودهي نمونه‌های آزمایشگاهی: شامل انواع نمونه‌هاي تحقيقاتي و …