تجهیزات موجود در آزمایشگاه‌های شیمی و پلیمر

۱- آزمايشگاه فرآيند
در اين آزمايشگاه کلیه فرآیندهای آميزه‌سازي و شکل دهی در ابعاد آزمایشگاهی با توجه به دستگاه‌های ذيل صورت مي‌گيرد.
•    دستگاه مخلوط‌كن داخلي (Internal Mixer, Brabender, Germany)
•    دستگاه اكسترودر تك پيچ (Single Screw Extruder, DSE25, Brabender, Germany)
•    دستگاه اكسترودر دو پيچ (Twin Screw Extruder, DSE25, Brabender, Germany)
•    دستگاه مخلوط‌كن غلطكي (External Mixer (Two Roll Mill), Brabender, Germany)
•    دستگاه پرس
•    دستگاه مخلوط‌كن سرعت بالا  (High Speed Mixer, FM 10C/I,Mitsui Mining Co., Japan)
•    دستگاه توليد فيلم دمشي (Film Blowing, Brabender, Germany)
•    دستگاه روكش دهي سيم (Wire Coating, Brabender, Germany)
•    دستگاه تهية گرانول (Pelletizer, Brabender, Germany)
•    دستگاه MFI (Melt Flow Index)
•    دستگاه ميكروتوم (Microtom, CUT4060, SLEE, Germany)
•    دستگاه آسياب (Grinder)

۲- آزمایشگاه آناليز حرارتي
•    دستگاه DSC (Differential Scanning Calorimeter, DSC-50, SHIMADZU, Japan)
•    دستگاه اندازه‌گيري دانسيته (Densimeter, D-H100, TOYO SEIKI, Japan)

۳- آزمایشگاه خواص فیزیکی- مکانیکی
•    دستگاه كشش (Tensile measuring system, HIWA200, Iran)
•    دستگاه اندازه‌گيري سختي
•    دستگاه HOT SET
•    دستگاه ضربه (Impact  testing system, B511. 300, ZWICK, Germany)
•    ستگاه اندازه گيري مقاومت مواد پليمري در برابر عوامل محيطي (Weatherometer, Solarbox1500e)
•    آزمون Aging
۴- آزمایشگاه لاستیک
•    دستگاه رئومتر  Hiwa900
•    دستگاه آزمون سايش (Abrasion Test )
جهت اندازه گيري ميزان مقاومت سايشي نمونه‌هاي لاستيكي در اثر تماس با يك استوانه چرخان، كاهش جرم مقدار نمونه، معياري از ميزان مقاومت سايشي نمونه خواهد بود.
•    دستگاه آزمون جهندگي (Resilience Test)
جهت اندازه‌گيري ميزان اتلاف انرژي طي يك تغيير شكل ضربه‌اي كوتاه مطابق استاندارد كه رفتار الاستيك يا ويسكوز مواد پليمري را نشان مي‌دهد.
•    دستگاه تعيين دماي شكنندگي پليمرها (Brittleness Temperature Test)
اندازه‌گيري دماي شكنندگي پلاستيكها و لاستيكها مطابق استاندارد

۵- آزمایشگاه خواص الكتريکی
•    دستگاه اندازه گيري ولتاژ شكست مواد پليمري (Dielectric Rigidity)
•    دستگاه اندازه‌گيري مقاومت الكتريكي پليمرها (Teraohmmeter)
۶- آزمايشگاه شيمي پليمر
•    ست سوکسله جهت انجام آزمون ژل
•    دستگاه كوره الكتريكي
•    دستگاه ESCR
•    دستگاه سنجش ميزان اشتعال‌پذيري (Candle Type Flammability Tester)
•    دستگاه pH متر و هدايت سنج
•    دستگاه شیکر
•    دستگاه تقطیر در خلاء
•    راکتور شیمیایی
•    دستگاه COD (DR 5000 UV-Vis Laboratory Spectrophotometer)
•    دستگاه كدورت سنج
•    دستگاه سانتریفیوژ
•    دستگاه اولتراسونیک
•    دستگاه حمام روغن جهت انجام آزمون تورم

۷- آزمايشگاه طيف سنجي
•    دستگاه طيف سنجي مادون قرمز (Fourier Transform Infrared Spectrophotometer, FTIR)
•    دستگاه طيف سنجي فرابنفش (UV- Visible Spectrometer)