فعالیت‌های مجتمع

برخی فعالیت‌های مجتمع پژوهشی ایران مرکزی

img4

تولیدات علمی o    طراحی، ساخت و راه‌اندازی یک دستگاه شتابدهنده الکترون با انرژی ۱۰ مگا الکترون ولت و توان ۱۰۰ کیلووات؛ o    کسب فناوری تولید و فرآوری محصولات قابل انقباض حرارتی با استفاده از پرتو الکترونی و ساخت و راه‌اندازی خط تولید نیمه صنعتی؛ o    کسب فناوری تولید سوپرجاذب‌های کشاورزی با استفاده از پرتو الکترونی و ساخت و راه‌اندازی پایلوت ...

ادامه مطلب »